Home pagina:

DE STICHTING MANGAYAR PUNAR VAALVUK KALAHAM HEET U VAN HARTE WELKOM OP DEZE WEBSITE.

Mangayar Punar Vaalvuk Kalaham betekent: het verbeteren van de positie van kansarme plattelandsvrouwen. Voor het gemak korten we onze lange naam in tot stchting MPVK, of stichting Mangayar (Vrouwen).

Het doel van Stichting MPVK is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociale economische zelfstandigheid van onontwikkelde kansarme plattelandsvrouwen in Sri Lanka, ongeacht religie, ras en etnische achtergrond.

In Sri Lanka schijnt bijna altijd de zon, maar voor arme vrouwen daar hun leven op een eerlijke manier opbouwen is een groot probleem. In 2009 zagen ruim 100 vrouwen die vanwege de burgeroorlog in Noord-Sri Lanka ingesloten waren door het oorlogsgeweld hun toekomst niet meer zitten. Van de meesten van hen was hun man omgekomen met als gevolg dat velen zich van het leven beroofden. Wij willen daarom kansarme vrouwen op het platteland van Noord-Sri Lanka een kans geven om zelfstandig in hun bestaan te kunnen voorzien. Dit willen wij realiseren door hen te helpen met het starten van een eigen bedrijfje op micro-krediet basis.


MPVK VISIE VOOR 2012

Nadat we de afgelopen jaren enkele van ons projecten verwezenlijkt zijn we tot volgende conclusie gekomen.

1. Het micro krediet principe bleek niet voor alle kansarme vrouwen van onze doelgroep geschikt. Het subsidiëren van bestaande bedrijfjes via micro krediet leidde niet tot de ontwikkeling tot zelfstandigheid van alle in de bedrijfjes werkzame vrouwen.

2. Zonder medewerking van de lokale overheid ter plekke hebben de kleinschalige bedrijfjes niet voldoende kunnen uitgroeien naar volledige onafhankelijkheid. Bij voorbeeld: één van de projecten die we hebben gesteund was een opleidingsinstituut waar vrouwen hebben geleerd om bruiden op te maken (cultureel belangrijk). Dit sloot echter niet aan hoe deze vrouwen vervolgens zelf een eigen onderneming konden starten.

3. Ook kwamen we erachter dat het beter is samen te werken met plaatselijke organisaties met hetzelfde doel. Sinds de tweede helft van 2011 hebben we een uitstekend contact met de plaatselijk Sai Organisatie in Vavuniya (centraal Sri Lanka). Dit heeft geleid tot gezamenlijke ondersteuning van het project "Elk Gezin één Koe". Dit nieuwe project past goed bij onze visie waarbij het verbeteren van de positie van kansarme vrouwen in Noord en Oost Sri Lanka begint met bewustwording van de eigen situatie:

HELP DE MENSEN ZICHZELF TE HELPEN!


ONZE SUCCESSEN TOT NU TOE:

1. Steun aan 5 kleinschalige kippenhouderijtjes (2010).

2. Subsidie voor aanschaf naaimachine (2010).

3. Subsidie voor de opleiding van 21 kansarme vrouwen (bruidsopmaak en schoonheidsverzorging) (2010/2011).

4. Microkrediet aan één van de opgeleide vrouwen (2011).

Archief Contact Projecten Bijdragen

Naar het leven kijken via geloof systemen in plaats van met open ogen en via het hart en het verstand, dat is waar deze wereld het meeste onder lijdt.                      - Anthony de Mello-

Organisatie Home

MANGAYAR PUNAR VAALVUK KALAHAM